รอบวันทันข่าว 22 พฤษภาคม 2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
24/05/2564 การดู 52 ครั้ง
"รอบวันทันข่าว" สวท.ภูเก็ต F.M. 96.75 MHz สื่อหลัก สื่อกลาง สื่อสร้างสรรค์ สำหรับคนภูเก็ต
ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมกิจกรรมเก็บขยะในคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมกิจกรรมเก็บขยะในคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน เพื่ออนุรักษ์ผืนน้ำ ผืนป่าชายเลน ให้คงความสะอาด สวยงาม ตามโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองท่าจีน”
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government