เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูบ่อพักน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

          เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูบ่อพักน้ำ โรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) กำหนดราคากลางของงานประกวดราคาจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 1,000,000.-บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
          ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 11 เมษายน 2565 และยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.phuketcity.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-211569 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar