ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 อัตรา

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการประมง 2 อัตรา  คุณวุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ทางการประมง
          ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งภูเก็ต หมู่ 4 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 7 – 16 มีนาคม 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 076 – 510053 และ 088-7651393 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar