เทศบาลเมืองกะทู้ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

          เทศบาลเมืองกะทู้   รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และสำรวจข้อมูลภาคสนาม จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน สังกัดกองคลัง 
          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 2 เทศบาลเมืองกะทู้ ตั้งแต่วันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar