นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565

          ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล "สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565 สาขา การส่งเสริมการศึกษา จากรางวัลไทย โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย โดยรางวัลไทย เป็นสัญลักษณ์ของการรับรองการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้พิจารณามอบ "รางวัล สุดยอดผู้นำท้องถิ่น" ประจำปี 2565 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับ ดร.ชัยอนันท์ สุทธิกุล นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ ในการทำความดีตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไป


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar