องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ประสงค์รับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กองสาธารณสุข 1 อัตรา พนักงานขับรถยนต์ กองการศึกษา 2 อัตรา 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2565  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 076 - 348 201 ต่อ 101 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mailhaow.go.th


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar