เกษตรจังหวัดภูเก็ต เตือนเกษตรกร ระวังโรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ระบาดในพื้นที่

          นายสุบรรณ์ รักษ์ทอง เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp. หรือเชื้อรา Colletotrichum sp. ในอาการเริ่มแรก จะเกิดจุดช้ำบริเวณใต้ใบ และด้านบนของใบบริเวณเดียวกันจะเป็นสีเหลืองลักษณะกลม ต่อมาจะขยายใหญ่ขึ้นกลายเป็นสีคล้ำ ขอบแผลดำ และกลายเป็นเนื้อเยื่อแห้งสีน้ำตาลจนถึงขีดขาวซีด รูปร่างจุดแผลค่อนข้างกลม รอบแผลไม่มีสีเหลืองล้อมรอบ จำนวนมากกว่า 1 จุด อาจซ้อนกันเป็นแผลขนาดใหญ่ เมื่ออาการรุนแรงจะเกิดใบเหลืองและร่วง
          โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่ สามารถแพร่ระบาดโดยการพัดไปตามกระแสลม และน้ำฝน รวมถึงการเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์หรือวัสดุปลูกจากแปลงที่เกิดโรค หากเกิดการระบาดจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตน้ำยางได้  เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้โรคใบร่วงยางพาราชนิดใหม่กระจายในวงกว้าง จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอลงพื้นที่สำรวจพร้อมสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพารา
          ในส่วนของการป้องกันกำจัด สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ขอแนะนำดังนี้
          1.การใช้ชีวภัณฑ์ เชื้อราไตรโคเดอร์มา  แนะนำหว่านเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตราเชื้อสด 1 กิโลกรัม รำ 4 กิโลกรัม ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก 100 กิโลกรัม ในแปลงทุก 3 เดือน หรือรดเชื้อราไตรโคเดอร์มา อัตรา เชื้อสด 1 กิโลกรัม ผสมน้ำ 200 ลิตร ในแปลงทุก3เดือน เพื่อเป็นการทำลายเชื้อราที่สะสมบนใบร่วง หล่นบนพื้นแล้วฝังที่ดินไม่ให้กลับไปแพร่กระจายได้ ลดความรุนแรงของโรคและทำให้การแพร่กระจายโรคลดลง และต้นที่สมบูรณ์จะไม่แสดงอาการ 
          2.การสร้างความสมบูรณ์ให้ต้นยางพารา
             -ใส่ปุ๋ยบำรุงสม่ำเสมอตามค่าวิเคราะห์ดินทำให้ต้นยางพาราสามารถสร้างใบใหม่ออกมาทดแทนใบยางที่ร่วงเนื่องจากโรคได้อย่างรวดเร็ว
             - ใส่โดโลไมท์ อัตรา 400 กรัม/ต้น/ปี เพื่อปรับสภาพดินและทำให้เนื้อเยื่อแข็งแรง
          3. การใช้สารเคมีตามกรมวิชาการเกษตรแนะนำ
             -เบโนมิล 50% WP อัตรา 20-30 กรัม
             -โพรปิเนป 70% WP
             -แมนโคเซป 80% WP
             -คลอโรธาโลนิล 75% WP อัตรา 50 กรัม หรือ
             -เฮกซาโคนาโซล 5% a.i. อัตรา 30-40 มิลลิลิตร
             -โปรปิโคนาโซล 25% a.i. อัตรา 10-15 มิลลิลิตร
            -ไทโอฟาเนต-เมธิล 70% WP อัตรา 20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
          พ่นทรงพุ่มจากข้างล่างอัตรา 100 ลิตร/ไร่ หรือพ่นบนพื้นบริเวณใบร่วง
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar