ธนาคารออมสิน ออกมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย ไม่ฟ้องร้องลูกหนี้ NPL จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

          นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ธนาคารออมสินตระหนักถึงสภาพปัญหาที่ลูกหนี้ หรือประชาชนต้องเผชิญกับความยากลำบากที่เกิดขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้ต้องขาดรายได้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ จึงได้ออกมาตรการ “ชะลอการดำเนินการทางกฎหมายต่อลูกหนี้ NPLs” จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อช่วยไม่ให้ลูกหนี้ต้องกังวลเรื่องคดีความและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน โดยมาตรการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลดภาระลูกหนี้ที่กลายเป็น NPLs ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยสินเชื่อ 4 ประเภท ได้แก่ สินเชื่อบุคคล-รายย่อย สินเชื่อประชาชนผู้มีรายได้น้อย สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา และสินเชื่อธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยธนาคารจะชะลอการฟ้องคดีต่อศาลไว้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ซึ่งรวมถึงลูกหนี้ที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในชั้นศาล และมีการผ่อนชำระดีมาอย่างต่อเนื่อง แต่มาเริ่มค้างชำระในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารจะชะลอการดำเนินการทางกฎหมาย โดยชะลอไม่ฟ้อง ไม่ยึดทรัพย์ ไม่ขายทอดตลาด และไม่ฟ้องล้มละลาย แล้วแต่กรณีตามสถานะของลูกหนี้แต่ละราย ทั้งนี้ ในปี 2564 มีลูกหนี้ที่เป็น NPLs ที่ได้รับประโยชน์ หรือความช่วยเหลือจากมาตรการชะลอการดำเนินการทางกฎหมายจำนวนมาก และปัจจุบันลูกหนี้ดังกล่าวมีสถานะปกติแล้ว ลูกหนี้ที่ประสบปัญหา สามารถติดต่อธนาคารออมสินสาขาเจ้าของบัญชีเงินกู้ ได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 นี้
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar