เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารเทศบาลเลขที่ 57/10 – 14 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

          เทศบาลนครภูเก็ต มีความประสงค์จะเปิดประมูลให้เช่าอาคารเทศบาลเลขที่ 57/10 – 14 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน 5 คูหา เพื่ออยู่อาศัยและทำการค้า ซึ่งการให้เช่าอาคารว่างนี้ เป็นไปตามความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลนครภูเก็ต 
          ผู้สนใจขอซื้อแบบฟอร์มใบเสนอราคา ได้ที่ งานพัฒนารายได้ ส่วนพัฒนารายได้ สำนักการคลัง ชั้น 1 เทศบาลนครภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เมษายน 2565 
          - กำหนดดูสถานที่วันที่ 27 เมษายน 2565 
          - กำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 28 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 10.00 – 11.00 น. ณ ห้องพัสดุและทรัพย์สิน อาคารงานพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 2 เทศบาลนครภูเก็ต 
          ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-221300 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar