ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา

          ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต  มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 39 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา  ณ  ห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ในวันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.  
          ผู้สนใจจะเข้าร่วมประมูล ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลภูเก็ต ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-391138 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar