รายการ.. ผู้ว่าฯ รายงานประชาชน
ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.00-09.00น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต(สวท.ภูเก็ต) ผ่านคลื่นความถี่ FM.96.75 MHz. และถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live เพจ สวท.ภูเก็ต prd และ เพจ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต (ปชส. จังหวัดภูเก็ต)

รายการวิทยุย้อนหลัง
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ภูเก็ตเกมส์"
เริ่มแล้วการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ภูเก็ตเกมส์" รอบคัดเลือกภาค 4 จังหวัดภูเก็ต ณ สนามกีฬาสุระกุล ขอเชิญชวน ประชาชนร่วมชมเชียร์เป็นกำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ภูเก็ตเกมส์" รอบคัดเลือกภาค 4 วันนี้ถึงวันที่3 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดภูเก็ต
กรมควบคุมโรค เตรียมประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแรกประเทศไทย
กรมควบคุมโรค เตรียมประกาศให้จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแรกประเทศไทย
เพื่อสนองพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เมืองแห่งความสุข"จุฬาภรณ์โมเดล"
ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เมืองแห่งความสุข"จุฬาภรณ์โมเดล" กินอิ่มนอนหลับอุ่นใจ นำร่องตำบลสามตำบล"Happy City Samtambol เมืองแห่งความสุข" ภายใต้แผนเสริมเสริมสร้างมวลชนจิตอาสาร่วมขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมสู่ชุมชนสุขภาวะ ปี ๒๕๖๖ โดยทำการปฐมนิเทศชุดปฏิบัติการพลเรือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างมวลชนสัมพันธ์สร้างชุมชนมีส่วนร่วมเพื่อเกิดความเป็นเจ้าของชุมชน
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government