ธ.ก.ส. เดินหน้าสินเชื่อเงินด่วนลูกค้าชั้นดี A-Cash Gold ให้เกษตกรลูกค้าของธนาคารเข้าถึงเงินด่วนในระบบ

          นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวถึง สินเชื่อเงินด่วนลูกค้าชั้นดี A-Cash Gold สินเชื่อตัวใหม่ ที่ ธ.ก.ส. ออกมาเพื่อช่วยขยายโอกาสให้เกษตกรในทะเบียนเกษตรกรลูกค้าของธนาคาร ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี มีการบริหารจัดการได้ มีหลักประกันจำนองไว้กับธนาคารอยู่แล้ว สามารถเข้าถึงสินเชื่อเงินด่วนที่มีต้นทุนต่ำ ให้มีเงินหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ได้เร็ว ป้องกันก่อหนี้นอกระบบ
          วงเงินด่วนสินเชื่อ A-Cash Gold ให้กู้รายละไม่เกิน 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นและการประเมินศักยภาพ นอกจากการเปิดช่องทางให้เกษตรกรลูกค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งเป็นประการท้ายๆ ของการแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ปี 2565 นี้ ธ.ก.ส. ยังเดินหน้าสร้างต้นทุนความรู้ซึ่งเป็นต้นทางปัญหาหนี้สินให้แก่เกษตรกรลูกค้าด้วย ทั้งการเติมปัญญา แผนธุรกิจ การจัดการ การผลิต การตลาด จัดการข้อมูลสำคัญ ข้อมูลการจัดการฟาร์มการทำบัญชีต้นทุนฟาร์มต่างๆ ที่พบเกษตรกรส่วนใหญ่ละเลยเรื่องนี้ไม่มีข้อมูลประกอบ เมื่อถึงเวลาทำให้มี่ความเสี่ยง ซึ่ง ธ.ก.ส.จะเติมปัญญาโดยมีต้นแบบทั้งแบบที่ประสบความสำเร็จ และแบบที่ล้มเหลวให้เกษตรก็ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar