องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา ดังนี้
        1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ประเภทผู้มีทักษะ) 1 อัตรา 
            (สังกัด สำนักปลัด)
         2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ประเภทผู้มีทักษะ) 1 อัตรา
             (สังกัด กองช่าง)
         3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา  1 อัตรา
             (สังกัด กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
         4. ตำแหน่งคนงานทั่วไป  1 อัตรา
             (สังกัด กองช่าง)
          ผู้สนใจ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.thepkrattri.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-274573 ต่อ 25 ในวันและเวลาราชการ


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar