เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต เชิญชวน กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วย 6 กลุ่มโรคและประชาชนที่มีความเสี่ยง

          เข้าร่วมกิจรรม “ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ก่อนวันสงกรานต์” ในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ เวทีกลางสาวนศรีภูวนาถ ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสามารถลงทะเบียนเข้ารับการตรวจผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 076-525100 ต่อ 160 ในวันและเวลาราชการ
"ตรวจโควิด ก่อนท่องเที่ยวสงกรานต์ เพื่อให้เราผ่านเทศกาลแห่งความสุขนี้ไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัยห่างไกลจากโรคโควิด-19"
 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar