องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของรถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 36 คัน

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ของรถยนต์โดยสารประจำทาง จำนวน 36 คัน ในความคุ้มครองประเภท 3 ตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของรถราชการ โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองต่อคัน ดังนี้
          ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
             - ต่อชีวิต-ร่างกาย หรืออนามัยรวมผู้โดยสาร ไม่เกิน 500,000.-บาท/คน ไม่เกิน 10,000,000.-บาท/ครั้ง
             - ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ไม่เกิน 600,000.-บาท/ครั้ง
             - อุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้ขับขี่ 1 คน และผู้โดยสาร 11 คน 50,000.-บาท/คน
             - การประกันตัวผู้ขับขี่ในคดีอาญา 200,000.-บาท/ครั้ง
          ผู้สนใจยื่นซองเสนอราคาเบี้ยประกันภัยรถยนต์โดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 36 คัน ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.  ณ  กองกิจการขนส่ง (อาคารโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต) และจะทำการเปิดซองในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 076-210806 - 7


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar