รายการ Sport today วันที่ 19 พ.ค.2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
1/06/2564 การดู 9 ครั้ง

image
ภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต แจงประเด็นการจัดการภายในฮอลพิเทล หลังมีการตีแพร่บทความกรณีปัญหา พร้อมยืนยันการดูแลผู้ป่วยโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ เป็นไปตามมาตรฐานด้านสาธารณสุข แต่มีบางกิจกรรมต้องการลดความตึงเครียด หลังจากนี้จะทบทวนกิจกรรมและช่วงเวลาให้เหมาะสมต่อไป
image
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ยืนยันจังหวัดมีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ส่วนข้อบกพร่องพร้อมแก้ไขปรับปรุง เพื่อยกระดับการบริการควบคู่การป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด
image
จังหวัดภูเก็ต พิจารณาการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA++ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น ในส่วนของสถานประกอบการผับบาร์ร้านคาราโอเกะที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจากศปก.อำเภอ
image
พ่อเมืองภูเก็ตปล่อยเรือ Catamaran ลงสู่ทะเลอันดามัน ณ หาดกมลา จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นเรือรีไซเคิล สำหรับเก็บขยะในทะเล เพื่อช่วยรักษาความสะอาดบริเวณหาดกมลาให้สวยงาม และยั่งยืน
image
กตป.ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม พร้อมรับฟังความคิดเห็นและประเมินผลระบบส่งสัญญาณ 5 G ของไทย
image
จังหวัดภูเก็ต โดย พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายราคาสินค้า ภายใต้โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน และเช็กสต๊อกหมู เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่
image
image
image
image