Sport today 19 พฤษภาคม 2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
1/06/2564 การดู 11 ครั้ง

image
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการผู้ว่าฯพบสื่อมวลชน ประจำเดือนมิถุนายน 2565 แถลงภาพรวมหลังจากจังหวัดภูเก็ต ไปนำเสนอเพื่อของเป็นเจ้าภาพจัดงาน Expo 2028 – Phuket, Thailand
image
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดตามความพร้อมศูนย์ควบคุมจราจรและความปลอดภัยทางทะเลอันดามัน หรือ ศูนย์ CSC ANDMAN เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางเรือ ก่อนเปิดใช้งานเต็มรูปแบบ 5 กรกฎาคมนี้
image
"อนุชา" ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้าน ย้ำสมาชิกฯ ตระหนักถึง Green Economy สอดคล้องนโยบาย BCG เทรนด์เศรษฐกิจโลกยุคใหม่ ดันสร้างความเข้มแข็ง "เงินบาทแรกของแผ่นดิน" ขยายกำลังซื้อหลักของประเทศให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
image
image
image