ธรรมะเพื่อชีวิต 22 มีนาคม 2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
22/03/2564 การดู 7 ครั้ง
"รายการธรรมะเพื่อชีวิต" วันที่ 22 มีนาคม 2564 โดย พระครูสมุห์สมพร ญาณวุฑโฒเลขานุการฝ่ายเผยแผ่คณะสงฆ์จังหวัดภูเก็ต วัดพระทอง จังหวัดภูเก็ต

image
อำเภอเมืองภูเก็ต ซักซ้อม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในพื้นที่อำเภอเมือง ก่อนการลงพื้นที่ตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในอำเภอเมือง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยในสถานประกอบการในพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
image
จังหวัดภูเก็ต โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa (ดีป้า) และกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ ในการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการวิเคราะห์ และการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางด้านอุตุนิยมวิทยา
image
จังหวัดภูเก็ต ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ 3 งานใหญ่ในช่วงเดือนกันยายน 2565 ทั้งการประชุม เอเปค SME ระหว่าง 5-10 กันยายน การประชุม IMT-GT ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 13-16 กันยายน และการจัดงาน “วิวาห์บาบ๋าภูเก็ต” ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน เพื่อประกาศความพร้อมและตอกย้ำการเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านที่ดี
image
ภาคเอกชนในจังหวัดภูเก็ตจับมือขับเคลื่อน Health and Wellness Tourism รองรับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสุขภาพระดับโลก โดยลากูน่า ภูเก็ต นำร่องก่อตั้งศูนย์การแพทย์เพื่อสุขภาพระดับโลกแห่งแรก ร่วมกับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS
image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
image
image
image