จังหวัดภูเก็ต พร้อมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM)

ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้เตรียมความพร้อมรองรับการประชุมตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVIC Free Setting) โดยการตรวจ ATK พนักงาน เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ รวมทั้งสื่อมวลชน พร้อมเน้นย้ำการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าพื้นที่จัดประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

สำหรับ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่จังหวัดภูเก็ต ในครั้งนี้ ถือเป็นการประชุมแบบพบหน้าครั้งแรกในรอบ 2 ปี โดยวันที่ 1 ธันวาคม จะเป็นการสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposinm โดยมีหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญของ APEC 2022 ตามแนวคิดพื้นฐาน BCG Economy เพื่อเสริมสร้างให้เอเปคสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาค

อย่างไรก็ตาม ภาพรวมความพร้อมในการประชุมถือได้ว่าครบถ้วนทุกด้าน ทั้งด้านความมั่นคง ความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายต่าง และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของชาวภูเก็ต ในการต้อนรับผู้มาเยือนทุกคน ที่เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :