อบจ.ภูเก็ตมอบชุดอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนเกาะมะพร้าวที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ ยั่งยืน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 5 นายวีระวงศ์ จรสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 6 นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 10 ร่วมกับ นายปิยะ สีดอกบวบ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งมอบชุดเครื่องอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบและสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่กักตัวอยู่ภายในบ้าน (Home Isolation) จำนวน 25 ครัวเรือน ตามโครงการ “อบจ.ภูเก็ต ห่วงใยประชาชน” โดยมี นายธีรศักดิ์ เพ็ชรดี สมาชิกสภา อบต.เกาะแก้ว หมู่ 6 ร่วมลงพื้นที่

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบกรณีกักตัวอยู่ภายในบ้าน ซึ่งสมาชิกในครอบครัว กำลังขาดแคลนข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม และของใช้ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ทางคณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดหาของอุปโภค บริโภคที่จำเป็นและช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนในเบื้องต้น

#เราจะผ่านวิกฤตไปด้วยกัน

#อบจภูเก็ตดูแลประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :