เกษตรจังหวัดภูเก็ต เชิญชวนเกษตรกรแปลงสับปะรดภูเก็ต ยื่นขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สับปะรดภูเก็ต เพื่อต่อยอดการตลาดที่มั่นคง

นางจรัสศรี คำภีรสิงห์ เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ประกาศการรับขึ้นทะเบียนสับปะรดภูเก็ต เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งคุ้มครองสับปะรดภูเก็ตที่ปลูกในพื้นที่ อำเภอถลาง อำเภอกะทู และอำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบันมีเกษตรกรที่ปลูกสับปะรดภูเก็ต จำนวน 43 ราย พื้นที่รวม 949 ไร่ เกษตรกรได้รับการรับรองเครื่องหมาย GI จำนวน 6 ราย ในเอที่ปลูก 299 ไร่

สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต ได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดภูเก็ตขอขึ้นทะเบียน GI ทุกแปลง พร้อมถ่ายทอดความรู้กระบวนการผลิตตามมาตรฐาน GI และ GAP ให้แก่ผู้ผลิต และมีการติดตามการปฏิบัติของเกษตรกร และผู้จำหน่ายสับปะรดภูเก็ต GI เพื่อให้สับปะรดภูเก็ตเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ รวมไปถึงสามารถเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดพรีเมียม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่นิยมรับประทานสับปะรดภูเก็ต และซื้อไปเป็นของฝากจากจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสับปะรดที่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI มีคุณสมบัติที่สำคัญ มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือเนื้อจะหวานกรอบ กลิ่นหอม มีเยื่อใยน้อย แกนกรอบ เมื่อปอกเปลือกแล้ว รับประทานอร่อยทั้งผล

เกษตรจังหวัดภูเก็ต กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ เช่น สามารถจำหน่ายสับปะรดได้ในราคาที่สูงขึ้น สามารถยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าระดับ Premium สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าเป็นสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมาจากแหล่งผลิตที่แท้จริง รวมทั้งสามารถนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไปใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าได้

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย (สับปะรดภูเก็ต) ในฐานะเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจจำหน่ายสับปะรดภูเก็ต GI สมัครขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ GI ไทย (สับปะรดภูเก็ต) ในฐานะเป็นผู้ประกอบการ โดยเกษตรกรและผู้สนใจ สามารถขอแบบฟอร์ม การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต โทร 076-222188 และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ

สำหรับ สับปะรดภูเก็ต คนท้องถิ่นเรียกว่า “ยานัด” และภาษาจีนฮกเกี้ยนเรียกว่า “อ่องหลาย” เป็นผลไม้มงคล และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญประจำจังหวัดภูเก็ต มีคุณค่าทางอาหารสูง อุดมไปด้วยเอนไซม์โบรมีลิน ช่วยระงับอาการอักเสบ ลดอาการบวม ซ่อมแซมเนื้อเยื่อส่วนที่เสื่อมโทรม รวมทั้งยังมีกรดอะมิโน AHA ที่ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น มีวิตามินเอ วิตามีนซี ช่วยต้านอนุมูลอิสระ และลดริ้วรอยเหี่ยวย่น


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar