เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต ร่วมกับมูลนิธิ Oceans for all ปล่อยเรือเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลรัษฎา ร่วมกับ Mr.David Martin ประธานมูลนิธิ Oceans for all ปล่อยเรือเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต โดยเรือ Licence To Clean 002 ของมูลนิธิ Oceans for All เป็นเรือเก็บขยะในคลองและทะเล ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งมีนางสาวอรทัย เกิดทรัพย์ เป็นผู้ประสานงานโครงการ

ทั้งนี้ เรือจะทำการเก็บขยะในทะเลในพื้นที่ตำบลรัษฎา ติดต่อกัน 6 วันต่อสัปดาห์ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีนายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต กลุ่ม อสทล.กรมทรัพยากร สบทช.10 กลุ่มท้องถิ่นรักษ์โลก กลุ่มอาสาสมัครพัฒนาชุมชน กลุ่มสตรีตำบลรัษฎา หมู่ที่ 1 ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลรัษฎา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม ณ ท่าเรือ เอเชีย มารีน่า พร้อมช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาด

อย่างไรก็ตาม เรือ Licence To Clean 002 ของมูลนิธิ Oceans for All ลำนี้ ได้มีการผลิตที่จังหวัดภูเก็ต และจัดทำขึ้นเพื่อเก็บขยะรอบเกาะภูเก็ต และขยะส่วนใหญ่ที่พบจะเป็นขวดพลาสติก ถุงพลาสติก และกล่องโฟม จากนั้นส่งมอบขยะที่เก็บได้ให้เทศบาลตำบลรัษฎา นำไปกำจัดตามวิธีการที่เหมาะสมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar