เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านกู้กู ตำบลรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา พร้อมด้วยนายชรินทร์ ชังอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกู้กู มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น และมีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเชิดชูเกียรติ และแสดงความยินดีให้แก่นักเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักเรียน และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรม พร้อมทั้ง ได้อำนวยความสะดวกการจราจรหน้าโรงเรียนบ้านกู้กูให้แก่ประชาชนที่สัญจรไปมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar