ถ่ายทำสกู๊ปข่าวงานป้องกันฯ ทต.วิชิต โดย สวท.ภูเก็ต

วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 14.00 น. ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนศรีภูวนาถ นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต ร่วมบันทึกภาพ และให้สัมภาษณ์ ในประเด็นการบริหารจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดการสาธารณภัยต่างๆ ให้พร้อมรับสถานการณ์การเกิดพายุ ฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ต่อไป

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลวิชิต พร้อมให้บริการประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 3 ศูนย์ ดังนี้

อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สวนศรีภูวนาถ (ศูนย์บรรเทาฯ) โทร.076-525-199

สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์พันวา) ฝั่งอ่าวมะขาม โทร.076-684-443

สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศูนย์สุระกุล) โทร.076-540-889 หรือสายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง

#งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลวิชิต

#งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวิชิต

#เป็นเลิศธรรมาภิบาลบริการฉับไว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :