สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 4 ตำแหน่ง

          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่ สสจ.ภูเก็ต จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2564  2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานที่ สสจ.ภูเก็ต จำนวน 1 อัตรา  3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ รพ.ถลาง จำนวน 1 อัตรา  4. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่ รพ.ป่าตอง จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2564  ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียด กำหนดการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้ทางเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต หัวข้อ ข่าวรับสมัครงานคะแนนโหวต :