ผู้ว่าฯ รายงานประชาชน 17 มีนาคม 2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
22/03/2564 การดู 238 ครั้ง
ประเด็น
1. ความสำเร็จของการจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564
( นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ นายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดภูเก็ต/นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต /คุณศุภางค์พรรณ์ ขอศานติวิชัย
/คุณพรทิพย์ เปี่ยมวิวัฒนฺติกุล/นส.ฉัตปณิดาศ์ โชคเกษมศานติ์/ชาวบ้านอำเภอถลาง/ นายสมชาย เครือศึก)
2.โครงการ "สานต่อศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล"
( นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต)
3.ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
https://fb.watch/4o4-NWgtFo/

คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government