ผู้ว่าฯ รายงานประชาชน 17 มีนาคม 2564
สถานี : F.M. 96.75 MHz
22/03/2564 การดู 75 ครั้ง
ประเด็น
1. ความสำเร็จของการจัดงานวัฒนธรรม ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2564
( นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต/นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต/ นายตะวัน สุขยิรัญ อัยการจังหวัดภูเก็ต/นายวัฒนา ทองนาค สถิติจังหวัดภูเก็ต
/ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต /คุณศุภางค์พรรณ์ ขอศานติวิชัย
/คุณพรทิพย์ เปี่ยมวิวัฒนฺติกุล/นส.ฉัตปณิดาศ์ โชคเกษมศานติ์/ชาวบ้านอำเภอถลาง/ นายสมชาย เครือศึก)
2.โครงการ "สานต่อศาสตร์พระราชา โคกหนองนาโมเดล"
( นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต /นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต)
3.ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
(นายแพทย์เฉลิมพงษ์ สุคนธผล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)
https://fb.watch/4o4-NWgtFo/

ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ
ประมงจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำ สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมกิจกรรมเก็บขยะในคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน
เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต เดินหน้าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมกิจกรรมเก็บขยะในคลองบางชีเหล้า-ท่าจีน เพื่ออนุรักษ์ผืนน้ำ ผืนป่าชายเลน ให้คงความสะอาด สวยงาม ตามโครงการ “คืนคลองสวย น้ำใส ให้คลองท่าจีน”
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government