เกษตรจังหวัดภูเก็ต สนับสนุนพันธุ์พืชแก่เกษตรกรชาวเกาะมะพร้าว กว่า 1,000 ต้น

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่เกาะมะพร้าว ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต เพื่อมอบพันธุ์พืช ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมพบปะเกษตรกรและผู้นำชุมชน ที่ โรงเรียนเกาะมะพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต ซึ่งเกาะมะพร้าว เป็นหมู่บ้านที่เป็นเกาะ ห่างจากตัวจังหวัดภูเก็ตไปประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 2,620 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่เกษตร 489 ไร่ มีครัวเรือน 226 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ประมงชายฝั่ง

โดยมีสินค้าเกษตรที่สำคัญ คือ ยางพารา มะพร้าว ทุเรียน และกล้วยหอม โดยเป็นการทำเกษตรแบบผสมผสาน มีท่าเรือ 2 แห่ง คือ ท่าเรือหน้าหาด ที่เป็นท่าเรือคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากภูเก็ต ส่วนอีกแห่งคือท่าเรือหน้าบ้าน เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าของชาวประมงในพื้นที่

สำหรับ การมอบพันธุ์พืชที่มอบกว่า 1,000 ต้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผักเหมียง มะพร้าวน้ำหอม มะนาวเหลือง และปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปุ๋ยรองก้นหลุม ปุ๋ยสูตรต่างๆ กว่า 20 กระสอบ มอบให้แก่เกษตรกร 52 ราย ซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรชาวเกาะมะพร้าวมีความต้องการอย่างมาก

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เกาะมะพร้าว มีผู้ประกอบการโรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ถึง 2 แห่ง จึงอยากให้ประชาชนที่อาศัยบนเกาะมะพร้าวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการส่งเสริมให้ประชาชนบนเกาะมะพร้าว ปลูกผักให้มีเพียงพอต่อการบริโภค หากเหลือจากบริโภคสามารถนำส่งขายให้กับโรงแรมที่ตั้งอยู่บนเกาะมะพร้าว ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือกในการสร้างรายได้ ที่นอกจากอาชีพหลัก จะช่วยเสริมสร้างรายได้ สร้างความเป็นอยู่ให้กับประชาชนเกาะมะพร้าวในระยะยาวอย่างมั่นคง โดย สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต มีแนวคิดในการพัฒนาบ้านเกาะมะพร้าว ให้เป็นต้นแบบการทำเกษตรในรูปแบบการพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเกาะมะพร้าว โมเดล เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น ที่มั่นคง และยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :