ทอท.ภูเก็ต รับหนังสือทวงถามเรื่องร้องเรียนจากผลกระทบด้านเสียง โดยเร่งให้จ่ายเงินชดเชยให้เสร็จภายในปี 2565

วันนี้ (วันที่ 2 ธันวาคม 2564) ที่ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต นายทรงวิทย์ วิญญูประดิษฐ์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ พร้อมด้วย นายบุญไพศาล บุญสพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 และ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 1 หมู่ 4 หมู่ 6 ต.ไม้ขาว และ ชาวบ้านหมู่ 6 บ้านแหลมทราย ต.เทพกระษัตรี จ.ภูเก็ต ประมาณ 20 คน รวมตัวกันยื่นหนังสือถึง ประธานกรรมการ, คณะกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด ( มหาชน) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตัวกันยื่นหนังสือเพื่อเรียกร้องให้เร่งจ่ายเงินชดเชยกรณีชาวบ้านได้รับผลกระทบจากเสียงเครื่องบิน โดยมี นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นตัวแทนรับหนังสือดังกล่าว

นายทรงวิทย์ วิญญูประดิษฐ์ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ กล่าวว่า ในการพัฒนาโครงการชองทางสนามบินภูเก็ต ทอท.จะต้องปฏิบัติตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ทาง ทอท.จัดทำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อใช้ประกอบเอกสารการขออนุมัติก่อสร้างและพัฒนาสนามบินภูเก็ต ซึ่งได้รับความเห็นชอบเมื่อการประชุม กก.วล.ครั้งที่3/2554 โดยในรายงานดังกล่าวระบุชัดว่า การดำเนินการต่างๆ ต้องแล้วเสร็จก่อนเปิดใช้สนามบินในส่วนพัฒนา แต่จนถึงปลายปี 2564 พบว่าการจ่ายชดเชยให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบทางเสียง ยังดำเนินการไม่ถึง 50 % ของคนที่ได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาชาวบ้านมอง ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามที่จะยื้อเวลา การดำเนินโครงการออกไปโดยไม่มีระยะเวลากำหนดที่แน่ชัด ทำให้การประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเชยจากผลกระทบที่เกิดขึ้นอีกจำนวนมาก จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการเรื่องของการจ่ายชดเชยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะขณะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากเสียงดังที่เกิดขึ้น ซึ่งชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นผู้ที่อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินและอยู่มาก่อนสนามบินเกิด จึงอยากเรียกร้องเร่งแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุด และรีบลงมาดูข้อเท็จจริง

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ในส่วนของปี 2564 มีผู้ได้รับผลกระทบทางเสียง ประสงค์ขายที่ ผ่านขั้นตอนการเสนอซื้อที่ดินจาก ทอท. มารอการอนุมัติ ให้ซื้อที่ดินจำนวย 3 ราย มีจำนวน 17 ราย ผ่านการประเมินราคาและรับราคาที่ ทอท.เสนอซื้อพร้อมที่จะให้ ทอท.ดำเนินการซื้อ และมีอีก 30 รายรอการจัดจ้าง บ.ที่ปรึกษาเพื่อประเมินราคา

นอกจากนั้น ยังมีประชาชนจำนวนไม่ต่ำกว่า 100 ราย ที่ได้รับผลกระทบฯ แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งยังรอคำตอบและความชัดเจนเรื่องการให้ค่าชดเชยฯ

ถ้าคณะกรรมการมองว่าผลกระทบทางเสียง ของประชาชนผู้อาศัยอยู่โดยรอบสนามบินภูเก็ตเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงไม่ต้องรีบเร่งแก้ปัญหานี้ เราขอให้เปลี่ยนแนวความคิดใหม่เพราะชาวบ้านในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและอยากให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ปี 2565 และข้อทราบ แผ่นงานวิธีการ,ระยะเวลา ฯลฯ ของการดำเนินโครงการนี้จนแล้วเสร็จ โดยขอคำตอบภายใน 7 วัน ถ้ายังไม่ได้รับคำตอบจะกลับมาทวงคำตอบอีกครั้ง จนกว่าจะมีการดำเนินการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

นายบุญไพศาล บุญสพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ต.ไม้ขาว กล่าวว่า การเดินทางมายื่นหนังสือในครั้งนี้ เพื่อให้ทาง ทอท. เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานาน และส่วนหนึ่งได้รับการชดเชยและเยียวยาไปแล้ว แต่ยังมีส่วนที่ตกค้างอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเยียว โดยเฉพาะคนที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินดังกล่าว ซึ่งเรื่องนี้อยากจะให้เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมาร้องเรียนไปหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงขณะนี้ จึงอยากให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ทั้งรายที่จะขาย และรายที่ต้องการปรับปรุง เพราะขณะนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างมาก

ด้าน นายมนัส โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสายปฏิบัติการและบำรุงรักษา ท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวภายหลังรับหนังสือจากชาวบ้านว่า ปัญหาดังกล่าวทางท่าอากาศยานไทยไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบในแนวเส้นเสียง แต่การดำเนินการในเรื่องนี้นั้น จะต้องปฏิบัติไปตามกฎระเบียบของกฎหมาย ที่จะต้องเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ ชาวบ้านไม่ต้องเป็นห่วง ทาง ทอท. ไม่ทอดทิ้งชาวแน่นอน และมีงบประมาณในการดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้ว และหลังจากรับหนังสือจากชาวบ้านในวันนี้ ตนก็จะรายงานไปตามลำดับชั้น แจ้งให้ทางผู้บริหารทราบว่าชาวบ้านที่อยู่ในแนวเส้นเสียงได้รับผลกระทบและมายื่นหนังสือในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar