นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมประชุมเสวนาการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U๒T ศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต

วันนี้(1/12/2564) เวลา 09.00 น. นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรเข้าร่วมประชุมเสวนาการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ U2T ศรีสุนทร จังหวัดภูเก็ต ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านลิพอนมใต้ หมู่ที่ 5 โดยมี อาจารย์สุเทพ มุงคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ นางมุกดา หลิมนุกูล พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต อาจารย์ นักศึกษา มรภ.ภูเก็ต ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกลุ่มเรียนรู้ฯ และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมรับฟังผลการดำเนินงานฯ

สำหรับการดำเนินงานโครงการ U2T ศรีสุนทร นั้นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมของตำบลรวมถึง ส่งเสริมศักยภาพตำบลด้วยตนเองอย่างยังยืน(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :