การประชุมระดมสมองของผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค วันแรก

หลังจากเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคอย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ซึ่งวันแรกเป็นการสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposinm ในหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญของ APEC 2022 ตามแนวคิดพื้นฐาน BCG Economy เพื่อเสริมสร้างให้เอเปคสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งถือเป็นการระดมสมองหารือร่วมกัน โดยก่อนการสัมมนา ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่ง ดร.สุวิทย์ ได้พูดถึงการขับเคลื่อนโมเดล BCG economy คือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวโดยเป็นแนวคิดเพื่อพลิกวิกฤต ให้เป็นโอกาส ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับโควิด-19 ทำให้ต้องหาแนวปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตพลิกฟื้นเศรษฐกิจ อย่างยั่งยืน

สำหรับประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การอำนวยความสะดวกการค้าการลงทุนโดยเน้นขับเคลื่อนข้อตกลงเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก การฟื้นฟูความเชื่อมโยงด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และ การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุมโดยเน้นแลกเปลี่ยนมุมมอง BCG

นอกจากนี้ เด็กชายภูมิ ตันสิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ ได้นำเสนอแนวคิด ในการทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน โดย น้องภูมิ เล่าว่า สิ่งที่ทุกคนทำได้คือการลดขยะเริ่มจากการที่เราปฏิเสธ และลดการใช้ ต่อมาคือ รับผิดชอบและจัดการขยะ เช่น การนำมาใช้ซ้ำ ดังนั้นการมีส่วนร่วมจากทุกคนจะทำให้โลกมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น โดยตนจะยังคงลงมือทำและใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ตลอดทั้งวันนี้ จะเป็นการประชุมระดมสมองของผู้แทนเขตเศรษฐกิจเอเปค เน้นหัวข้อ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์โควิด19 ภายใต้หลักคิด เปิดกว้าง สร้างสัมพันธ์ เชื่อโยงกันสู่สมดุล


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :