ปลัดกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธาน APEC SOM เปิดประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่ จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (วันที่ 1 ธันวาคม 2564) นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธาน APEC SOM เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระหว่างประเทศและเยาวชน เข้าร่วมแสดงความคิดในประเด็น “การฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 อย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม” ซึ่งวันนี้เป็นการสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposinm ในหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญของ APEC 2022 ตามแนวคิดพื้นฐาน BCG Economy เพื่อเสริมสร้างให้เอเปคสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาคได้

จากนั้น นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “BCG Economy Model” และ เด็กชาย ภูมิ ตันศิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ แสดงสุนทรพจน์ในการนำเสนอแนวคิด ก่อนจะมีการเสวนาในหัวข้อ “จากโควิด-19 สู่การเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม” เพื่อหารือแนวทางการสร้างความเติบโตในยุคหลังโควิด-19 ที่แข็งแกร่ง และครอบคลุมยั่งยืนไปพร้อมกัน

จากนั้น ในภาคบ่ายจะมีการอภิปรายในหัวข้อ “เปิดการค้าการลงทุกในยุคหลังโควิด-19” เพื่อแสวงหาแนวทางการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนของเอเปค โดยเน้นส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเปค โดยสร้างบทสนทนาใหม่ๆในการขับเคลื่อน FTAAP ด้วยมุมมองของยุคโควิด-19 และปิดท้ายในหัวข้อ “เชื่อมโยงทุกมิติเพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19” โดยเน้นการหารือการฟื้นการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

สำหรับ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ ในวันนี้ ถือเป็นการประชุมแบบพบหน้าเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากที่ต้องประชุมผ่านระบบทางไกลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การประชุมกลับมามีชีวิตชีวาคืนสู่เอเปค ที่สะท้อนถึงความสามารถในการปรับตัวและอยู่ร่วมกับโควิดของเอเปค


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :