การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่ จังหวัดภูเก็ต

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ที่ โรงแรมดุสิตธานี ลากูนา ภูเก็ต ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2564 เริ่มต้นวันแรกด้วยการสัมมนาเชิงอภิปราย APEC Symposinm โดยมีหัวข้อหลักและประเด็นสำคัญของ APEC 2022 ตามแนวคิดพื้นฐาน BCG Economy เพื่อเสริมสร้างให้เอเปคสามารถตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ รวมถึงเยาวชนร่วมแสดงความคิดในประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากโควิด-19 อย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม โดยแบ่งสัมมนาออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงพิธีเปิด โดย นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและประธาน APEC SOM จากนั้น นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “BCG Economy Model” และ เด็กชาย ภูมิ ตันศิริมาศ นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ แสดงสุนทรพจน์ในการนำเสนอแนวคิด

จากนั้น ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาในหัวข้อ “จากโควิด-19 สู่การเติบโตอย่างสมดุล ยั่งยืน และครอบคลุม” เพื่อหารือแนวทางการสร้างความเติบโตในยุคหลังโควิด-19 ที่แข็งแกร่ง และครอบคลุมยั่งยืนไปพร้อมกัน ช่วงที่ 3 เป็นการพูดคุยในหัวข้อ “เปิดการค้าการลงทุกในยุคหลังโควิด-19” เพื่อแสวงหาแนวทางการค้าการลงทุนที่ยั่งยืนของเอเปค โดยเน้นส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจของเอเปค โดยสร้างบทสนทนาใหม่ๆในการขับเคลื่อน FTAAP ด้วยมุมมองของยุคโควิด-19 และช่วงสุดท้าย เป็นหัวข้อ “เชื่อมโยงทุกมิติเพื่อก้าวพ้นวิกฤตโควิด-19” โดยเน้นการหารือการฟื้นการเชื่อมโยงภูมิภาค โดยเฉพาะภาคการเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ส่วนในวันที่ 2 และ วันที่ 3 ธันวาคม เป็นการประชุม ISOM ซึ่งวันที่ 2 ธันวาคม เป็นการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก 21 เขตเศรษฐกิจ กับประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (ABAC) เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน และในวันที่ 3 ธันวาคม เป็นการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส แบบปิด ก่อนปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค อย่างไม่เป็นทางการ (APEC ISOM) ในครั้งนี้


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :