รองนายกฯ ประวิตร ในฐานะประธาน กพต...มอบ ศอ.บต. เร่งรัดให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาร้านต้มยำกุ้งในมาเลเซีย สร้างต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นมหานครแห่งอาหาร

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) สั่งการมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เร่งแก้ไขปัญหาร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียเนื่องจากรับทราบจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าร้านอาหารต้มยำกุ้งในประเทศมาเลเซียมากกว่า 5.5 พันร้านค้า เป็นพี่น้องจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางไปประกอบธุรกิจที่มาเลเซียโดยคาดว่าจะมีแรงงานไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางเข้าไปทำงานมากกว่า 1.5 แสนคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้มยำกุ้งเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงครอบครัวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจำนวนมาก มีการคาดการณ์ว่ามีตัวเลขจากการสร้างรายได้เข้าสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย มากถึงปีละกว่า 200,000 ล้านบาท พร้อมกันนี้ รัฐบาลและ กพต. ได้วางนโยบายสำคัญที่จะผลักดันจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็น "มหานครแห่งอาหารและบริการฮาลาลสู่ระดับโลก" โดยจะมีความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงานด้านอาหารฮาลาลและบริการที่มีมาตรฐานไปสู่ระดับโลก เช่นการสร้างเชฟฮาลาลการจัดเตรียมวัตถุดิบด้านการเกษตรในพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งอาหารป้อนไปยังร้านค้าฮาลาลทั่วโลก เป็นต้น โดยเฉพาะในตลาดโลกมุสลิมอีกหลายประเทศ โดยเครือข่ายต้มยำกุ้งจะเป็นเครือข่ายต้นแบบที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแท้จริง

นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้เร่งรัดการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาประกอบธุรกิจและทำงานในร้านอาหารไทยต้มยำกุ้งประเทศมาเลเซียเป็นการเร่งด่วนจากการที่รับทราบว่า สมาคมเครือข่ายผู้ประกอบการต้มยำกุ้งมีความต้องการให้ภาครัฐให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทยจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เดินทางไปทํางานในร้านอาหารต้มยํากุ้ง ซึ่งมีจำนวน 7 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่1. แจ้งเกิด-แจ้งตายที่ปัจจุบันมีรายละเอียดและขั้นตอนการทํางานที่มี ความยุ่งยาก และหลายขั้นตอน 2. การอํานวยความสะดวกในการออกใบขับขี่ในประเทศมาเลเซีย 3. การออกหนังสือเดินทาง (Passport) ให้กับคนไทยที่เดินทางมาทํางาน 4. การออกใบอนุญาตให้เข้ามาทํางานในประเทศมาเลเซีย (Work Permit)

5. การส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาของคนไทยที่เดินทางมาทํางาน 6. การจัดหาครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอนภาษาไทยให้กับเด็กที่ครอบครัว พามาพํานักอาศัย หรือ ที่แม่คนไทยคลอดในประเทศมาเลเซียด้วย 7. ข้อเสนอให้เคลียร์ชื่อในระบบฐานข้อมูลของรัฐ (black list) สำหรับคนที่พิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้เพื่อให้สามารถออกหนังสือเดินทางได้

ในจำนวนนี้ เรื่องเร่งด่วนที่สุดที่ภาครัฐต้องเร่งแก้ไขปัญหา คือการอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปทำงาน เช่น การออก pasport การออก work permit เพื่อการประกอบธุรกิจในประเทศมาเลเซียและแรงงานที่เดินทางไปทํางานในร้านอาหาร เนื่องจากช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนัก ร้านจำนวนมากต้องปิดชั่วคราว ทำให้แรงงานไทยเดินทางกลับประเทศ ปัจจุบันนี้ภายหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง ร้านต่าง ๆ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งพนักงานให้บริการอาหาร, พ่อครัว-แม่ครัว, งานธุรการ และงานอื่น ๆ เป็นต้น ซึ่งหากไม่เร่งอำนวยความสะดวกในเรื่องดังกล่าว จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่จะเดินทางไปประกอบอาชีพแรงงาน และจะเกิดผลกระทบต่อร้านต่าง ๆ อย่างมาก ทั้งนี้ ในแต่ละปีคนไทยที่มาทำงานที่นี่สามารถส่งรายได้กลับไปยังครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยปีละหลายพันล้านบาท เป็นการนำรายได้เข้าประเทศในแง่ของตัวเลข GNP ที่สูงมากก่อเกิดประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศจำนวนมาก

นายชนธัญฯ ยังกล่าวต่อไปว่า ศอ.บต. ได้รับการประสานจากนายบูรฮันธ์ สะเม๊าะ ผู้ประกอบการ Bangkok Station ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยในเครือข่ายต้มยำกุ้ง นัดเข้าพบหารือเป็นการเร่งด่วนกับ Mr. Saifuddin Nasution รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่ของประเทศมาเลเซีย ภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของ Mr. Anwar Ibrahim นายกรัฐมนตรี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่าเรื่องดังกล่าวรัฐบาลให้ความสำคัญมากและจะร่วมมือกับประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันนี้

ด้าน นายโจฮารี ประธานชมรม Ukhuwah (เป็นเครือข่ายต้มยำกุ้งเครือข่ายใหญ่) และเครือข่ายต้มยำกุ้งในมาเลเซีย พร้อมพี่น้องเครือข่ายผู้ประกอบการต้มยำกุ้งอีกเป็นจำนวนมาก ได้ฝากความระลึกถึงและขอบคุณรัฐบาล และ ศอ.บต. ที่เห็นถึงความสำคัญของร้านต้มยำกุ้ง ไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลัง มาช่วยเร่งรัดผลักดันในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น พี่น้องต้มยำกุ้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกปัญหาจะคลี่คลายโดยเร็วต่อไป

อนึ่ง พลเอก ประวิตรฯ ภายหลังทราบปัญหาที่เกิดขึ้นได้เร่งรัดหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน ให้เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด พร้อมผลักดันข้อเสนอแนะของกลุ่มแรงงานต้มยำกุ้ง เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :