เทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เดินหน้าดูแลความเป็นของประชาชนในพื้นที่ ยึดหลักการดูแลรอบบ้านศรีสุนทร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน

นายเฉลิมพล เกิดทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสุนทร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มุ่งมั่นปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกด้านอย่างยั่งยืน ซึ่งวันนี้ (วันที่ 24 พฤษภาคม 2565) ได้นำทีมเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลศรีสุนทร บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ ตรวจสอบและดำเนินการเจาะบ่อบาดาล ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ตำบลศรีสุนทร เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการใช้น้ำประปาอย่างทั่วถึง เนื่องจากทรัพยากรน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้น การดูแลพัฒนาการผลิตน้ำประปาให้เพียงกับการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ถือเป็นความจำเป็นและสำคัญสูงสุด

นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าการปรับปรุงสนามเด็กเล่นภายในสวนนวมินทรราชา 87 พรรษา หรือขุมน้ำบางมะรวน ปอดของชาวศรีสุนทร และตรวจสอบสถานที่ในการเตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลเจ้าท่าเรือ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสุนทร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :