อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ในพื้นที่ 108 ไร่

วันนี้ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2565) ที่ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธานเปิดแพรคลุมป้าย ที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ โดยมี นายกฤษณะ ทิพยจันทร์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดจันทบุรี รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัด ในพื้นที่ภาค 8 หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เรือนจำจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีการประกอบพิธีพราหมณ์และพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคล

ทั้งนี้ อาคารที่ทำการเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ได้รับอนุมัติให้กรมราชทัณฑ์ ดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2557 เพื่อรองรับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้น และเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาในการควบคุมและปฏิบัติกับผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม เพื่อทดแทนเรือนจำจังหวัดภูเก็ต แห่งเดิม ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่สมัยพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ในปี พ.ศ.2444 ที่มีพื้นที่ภายในเรือนจำจำนวน 6 ไร่ มีผู้ต้องขังจำนวน 2,500 คน แต่สามารถรองรับผู้ต้องขังได้เพียง 950 คน ทำให้เกิดความแออัด ไม่สามารถที่จะดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานของการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังได้

สำหรับ เรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 143 หมู่ที่ 4 บ้านบางโจ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ได้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ด้วยงบประมาณ 789,000,000 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเก้าล้านบาทถ้วน) มีพื้นที่ทั้งหมด 108 ไร่ 22 ตารางวา มีพื้นที่ภายในกำแพงเรือนจำจำนวน 42 ไร่ 2 งาน 78 ตารางวา แบ่งพื้นที่ภายในทั้งหมด 9 แดน มีเรือนนอนชาย 8 หลัง เรือนนอนหญิง 1 หลัง โรงงานฝึกวิชาชีพ จำนวน 4 หลัง อาคารเรียน 1 หลัง และอาคารที่ทำการ 1 หลัง บ้านผู้บัญชาการเรือนจำ 1 หลัง บ้านพักระดับผู้อำนวยการส่วน 5 หลัง และบ้านพักเจ้าหน้าที่ 48 หลัง มีข้าราชการ จำนวน 84 คน พนักงานราชการ 24 คน และลูกจ้างจำนวน 3 คน

อย่างไรก็ตาม เรือนจำจังหวัดภูเก็ต มีอำนาจในการควบคุม ผู้ต้องขังกำหนดโทษ 30 ปี มีพื้นที่เรือนนอนทั้งหมด 5,535.92 ตารางเมตร สามารถรองรับจำนวนผู้ต้องขังตามมาตรฐาน 1.6 ตารางเมตร ได้จำนวนผู้ต้องขัง 3,459 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 3,086 คน ผู้ต้องขังหญิง 373 คน โดยเรือนจำจังหวัดภูเก็ตได้ย้ายผู้ต้องขังทั้งหมดจากเรือนจำจังหวัดภูเก็ตแห่งเดิม เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน มีผู้ต้องขังชาย 2,552 คน และผู้ต้องขังหญิง 391 คน รวมทั้งหมด 2,943 คน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :