เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เสริมสร้างความเข้มแข็งการอยู่ร่วมกัน ด้วยพลังจิตอาสา

นายอรรถาพงษ์ จันทรัตนวงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ เปิดเผยถึงการทำกิจกรรม "คุณธรรมสานฝันจิตอาสา และ กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและสนับสนุนกิจกรรมชุมชน" ว่า เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความเข้มแข็งการอยู่ร่วมกัน ด้วยพลังจิตอาสา โดยเทศบาลเมืองกะทู้ ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตอาสา ให้กับประชาชนในชุมชน ด้วยการร่วมกันทำความสะอาดทัศนียภาพภายในโรงเรียนบ้านบางทอง การปรับปรุงซ่อมแซม ขัด และทาสีอุปรณ์เครื่องเล่น ตัดแต่งกิ่งไม้ ทาสีเส้นทางแหล่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านบางทอง ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตสำนึกการอยู่ร่วมกันอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :