รมว.สุริยะ เชื่อมั่น "ดีพร้อม" (DIPROM) ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายได้อย่างยั่งยืน 7 มิติ

วันนี้ (22 พฤษภาคม 2565) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เดินทางลงพื้นที่ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เพื่อเปิดงาน (Kick Off) พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการชุมชน วิสาหกิจชุมชน และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้าร่วมจำนวน 300 คน และ เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์จากจังหวัดยะลาจำนวน 200 คน โดยมีนายธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี ร้อยเอก จองชัย วงศ์ทรายทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขต 2 นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยะลา ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และนายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เข้าร่วมด้วย

.

กิจกรรม "พัฒนาอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนดีพร้อม" มุ่งเน้นเสริมทักษะในการประกอบธุรกิจ พึ่งพาตัวเองและมีอาชีพใหม่ สร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการดำเนินกิจกรรมนำร่องไปแล้ว 5 พื้นที่ ได้แก่ จ.สุโขทัย จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.ชัยนาท และ จ.สงขลา โดยเน้นการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพตามอัตลักษณ์ของพื้นที่ มีกลุ่มผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมแล้วประมาณ 1,500 คน

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนหลายด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงประชาชนที่ประกอบธุรกิจระดับชุมชน ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชน เพื่อเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นเศรษฐกิจฐานราก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม ภาคการผลิตสินค้าและภาคบริการของชุมชน ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาสู่ปกติได้โดยเร็ว

.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวเพิ่มเติมว่า ตนได้วางแนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่เน้นการปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตวิถีใหม่ มุ่งสู่การเป็น "ชุมชนดีพร้อม" หรือ "DIPROM Community" เป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน โดยมีการพัฒนาที่ครบถ้วนใน 7 มิติ ประกอบด้วย แผนชุมชน คนชุมชน แบรนด์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชน เครื่องจักรชุมชน ตลาดชุมชน และเงินหมุนเวียนในชุมชน

.

ภายหลังพิธีเปิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชน และร่วมกิจกรรมการฝึกทักษะอาชีพ 4 ฐาน อาทิ ฐานที่ 1 การทำน้ำยาซักผ้าและการทำน้ำยาปรับผ้านุ่ม ฐานที่ 2 การทำน้ำยาล้างจานและการทำน้ำยาถูพื้น ฐานที่ 3 และ 4 การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากริบบิ้น โอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมทำน้ำยาล้างจานและให้กำลังใจผู้ร่วมกิจกรรมด้วย


image รูปภาพ
image
image
image
image


คะแนนโหวต :