เทศบาลนครภูเก็ตนำร่องปรับปรุงสีทางม้าลาย พร้อมปรับปรุงป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้มีความชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

วันนี้ (๒๕ ม.ค. ๖๕) ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ลงพื้นที่ติดตามการทาสีทางม้าลายให้เด่นชัด พร้อมปรับปรุงป้ายเครื่องหมายสัญญาณจราจร ให้มีความชัดเจน เพื่อความปลอดภัยของประชาชน โดยนำร่องบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และจะดำเนินการครอบคลุมทั้งเขตเทศบาลนครภูเก็ต

ทั้งนี้ จากกรณีการเสียชีวิตของ "หมอกระต่าย" นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ได้เรียกประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต และสำนักการช่าง เทศบาลนครภูเก็ต ดำเนินการปรับปรุงทางม้าลายบริเวณจุดเสี่ยงในเขตเทศบาลนครภูเก็ต เช่น หน้าโรงพยาบาล หน้าโรงเรียน หน้าตลาดสด และอีกหลายๆ จุดเพื่อปรับปรุงให้เด่นชัดเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ได้เห็นได้ชัดเจนและให้ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :