จังหวัดภูเก็ต พิจารณาการขยายเวลาจำหน่ายเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดภูเก็ต

วันนี้( 25 มกราคม 2565) ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายพิเชษฐ์ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ์ ด่านพิทักษ์ศาสตร์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต นายคนิต คงทอง รองอัยการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 5 /2565 หารือมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณา การขยายเวลาจำหน่ายเครื่อง ดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัดภูเก็ต ได้ถึงเวลา 23.00 น. เฉพาะในร้านอาหารที่ผ่านมาตรฐาน SHA++ หรือ Thai Stop Covid 2 Plus เท่านั้น โดยในส่วนของสถานประกอบการผับบาร์ร้านคาราโอเกะที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหาร ต้องดำเนินการยื่นขออนุญาตจากอำเภอ เมื่อ ศปก.อำเภอ รับเรื่องการยื่นขออนุญาตและดำเนินการตรวจสอบมาตรฐานตามที่ กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เมื่อผ่านการตรวจแล้ว ศปก.อำเภอจะสรุปข้อมูลและเสนอ ความเห็นเบื้องต้น มายังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต เพื่ออนุมัติให้สถานประกอบการเหล่านั้นสามารถเปิดเป็นร้านอาหารได้ ทั้งนี้เมื่ออนุญาตให้ปรับเป็นร้านอาหาร และเปิดให้บริการได้ สถานประกอบการจะต้องดำเนินการ ใน 3 กระบวนการคือ 1.สถานที่ที่ต้องมีความเหมาะสมมีการทำความสะอาดตามกระบวนการของกระทรวงสาธารณสุข2. พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการ ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสและมีการตรวจ ATK ทุก 7 วัน และ 3. ผู้มารับบริการ จะต้องสวมหน้ากากเว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือและจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการร้านอาหาร และทุกคนจะต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด

นายพิเชษฐ์ กล่าวต่อไปว่า ประเด็นที่สำคัญอีกอย่างคือที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบ ในประเด็นที่ ศบค.ลดวันกักตัวเหลือ 7 วัน สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง HRC-High Risk Contact

ทั้งนี้ผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่ในจังหวัดเป็นผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวเนื่องจากส่วนใหญ่ได้มีการฉีดวัคซีนแล้วทำให้ลดความรุนแรงของโรคได้


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :