ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณห้าแยกฉลอง - กะรน

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่บริเวณห้าแยกฉลอง - กะรน หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า โค้งควนสะตอ ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติใช้เส้นทางสัญจรไปมา สภาพถนนเป็นทางโค้งหักศอกและลาดชันทั้งขาขึ้นและขาลงภูเขา โดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตก ถนนมีความลื่นและลาดชันมักจะเกิดอุบัติเหตุอันตราย ทำให้ผู้สัญจรไปมาได้รับบาดเจ็บ หรือเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตอยู่บ่อยครั้ง รวมทั้งในพื้นที่บริเวณไหล่ทางและถนนมีการชำรุด ทรุดตัว มีการพังทลายของหน้าดินและหินอยู่เป็นประจำ อาจมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยแก่คนในพื้นที่ได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :