มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตจัดเสวนาการนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชลที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุมเก็ตโฮ่ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการเสวนาการกำหนดการนำเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชน ที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในฐานะสถาบันการศึกษา ร่วมกับกฎบัตรไทย และสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย จัดขึ้น โดยมีการปาฐกถาในหัวข้อ นโยบายการสนับสนุนให้เกิดระบบขนส่งมวลชน ที่เหมาะสมกับลักษณะกายภาพของพื้นที่ โดย ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษา รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งที่ห้องประชุมเก็ตโฮ่ และร่วมประชุมผ่าน Zoom Meeting 0kdหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วย

รศ.ดร.พันธ์ ทองชุมนุม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีและระบบขนส่งมวลชนที่มีความเหมาะสมกับกายภาพพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต และผลที่ได้สำหรับพิจารณาว่าให้ทางพื้นที่พิจารณาว่ากระบวนการใดเหมาะสม โดยให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ มาให้ข้อมูล ที่จะให้ทุกภาคส่วนได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และพิจารณาความเป็นไปได้ของรูปแบบการคมนาคมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ต่อไปในอนาคต

ด้าน รศ. ดร.ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) กล่าวว่า บพท. มีความพร้อมในการสนับสนุนงบประมาณวิจัยและองค์ความรู้นวัตกรรมสุขภาพ เพื่อให้การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเดินหน้าสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สำคัญได้แก่ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนส่งมวลชนเป็นหัวจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตด้านนายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริษัท อันดามันพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่าบริษัทในฐานะภาคเอกชนที่สนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองมีความพร้อม ขณะนี้บริษํทได้ประสานเอกชนเพื่อเสนอรายละเอียดการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเชื่อมต่อ โดยเป็นการต่อยอดการศึกษาของ สนข.และ รฟม.นับเป็นการสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ชัดเจนโครงการหนึ่งของจังหวัดภูเก็ต


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :