กตป.ลงพื้นที่ภาคใต้ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานด้านกิจการโทรคมนาคม

วันนี้ (วันที่ 21 มกราคม 2565) ที่ ห้องประชุม ไม้ขาว บอลลูม โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในการติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียในด้านกิจการโทรคมนาคม แสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีความสำคัญ เช่น การเร่งรัดการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้า มาตรการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการของ กสทช. เพื่อลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 การจัดสรรและการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHZ, 2600 MHZ และ 26 GHz การจัดตั้งศูนย์ทดลองทดสอบ 5G การทดลองทดสอบ 5G (Sand Box) รวมถึงมาตรการแก้ไขปัญหา SMS หลอกลวงประชาชน โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็น เป็นจำนวนมากภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

พันเอก ดร.พีรวัส พรหมกลัดพะเนาว์ กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านกิจการโทรคมนาคม (กตป.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ทั้ง 3 ภูมิภาคทั่วประเทศ ที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมของสัญญาณ 5G ตามจังหวัดที่เป็นหัวเมืองใหญ่ไม่มีปัญหา โดยส่วนใหญ่ผู้ให้บริการสัญญาณมือถือเกือบทุกเครือข่ายสามารถใช้บริการได้ แต่อาจจะมีปัญหาบ้างในจังหวัดที่เป็นเมืองรองในแต่ละภูมิภาค ทั้งในตัวอำเภอ ตำบล สัญญาณอาจจะหายไปบ้าง อาจจะเกิดจากผู้ให้บริการสัญญาณมือถือที่ประมูลไปเกือบ 2 ปี นี้ เจอพิษโควิด-19 อาจส่งผลให้เกิดปัญหาในเรื่องของการจะนำอุปกรณ์ระบบ 5G เข้ามาติดตั้ง ซึ่งหลังจากนี้ไปพื้นที่ที่สัญญาณ 5G เข้าไม่ถึง กสทช. จะเร่งให้ผู้ประกอบการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกโครงข่ายตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม สำหรับในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต สัญญาณ 5G จากการตรวจตรวจสอบพบว่ามีสัญญาณครอบคลุมประมาณ 80 – 90 % แต่อาจมีบางพื้นที่ที่มีลักษณะภูเขาบังสัญญาณอาจจะเข้าไม่ถึงได้ และอีกปัญหาหนึ่งที่พบในจังหวัดภูเก็ต คือเรื่องของปัญหาด้านสายโทรคมนาคมการสื่อสาร ที่ขณะนี้รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กสทช. และผู้ประกอบการค่ายมือถือทุกค่าย เร่งรัดจัดระเบียบสายสื่อสารให้เป็นระเบียบไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งหลายพื้นที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินบ้างแล้ว ส่วนการรวบรวมข้อมูลจากการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะรวบรวมสรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สำนักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. เสนอต่อส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมา เพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานในปีต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :