ท่าอากาศยานภูเก็ต ให้ต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่น เนื่องในช่วงประเพณีวันลอยกระทงของไทย สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างมาก

วันนี้ (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566) เวลา 10.30 น. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย นางเปมิกา สีสาคูคาม รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายสนับสนุนธุรกิจ (รภก.(สธ.)), นายจีรัฐติกุล เอี่ยมหิรัญ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต สายปฏิบัติการและบำรุงรักษา (รภก.(ปร.)) ร่วมมอบของที่ระลึก เนื่องในช่วงประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย และสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ได้มีการนำชุดการแสดง รำไทย และการแสดงกลองยาว มาร่วมแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว ณ บริเวณห้องโถงเช็คอิน อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต ซึ่งสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชายไทยและต่างชาติ เป็นอย่างมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar