ประมงจังหวัดภูเก็ต เร่งจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าประมง “กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต” ต่อจาก “มุกภูเก็ต” ซึ่งเป็นที่ตอบรับของตลาดสากล

นายสิทธิพล เมืองสง ประมงจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต เร่งขับเคลื่อนการจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สินค้าประมง ตัวที่ 2 คือกุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต ต่อจาก มุกภูเก็ต ที่ได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าประมงตัวแรกของจังหวัดภูเก็ต เมื่อปี 2558 โดยมีการตั้งคณะทำงานจัดทำคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI สินค้าประมง “กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต” เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าประมง จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยล่าสุดได้มีการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ในการประชุมมีมติให้ผลักดัน กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต ยื่นขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าประมง จังหวัดภูเก็ต เป็นสินค้า GI สัตว์น้ำตัวที่ 2

ทั้งนี้ กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต เป็นสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ต โดยมีการเลี้ยงอยู่2 พื้นที่ คือพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต และอำเภอถลาง ซึ่งมีเกษตรกร จำนวน 18 ราย ทำการเลี้ยงในกระชัง และนิยมเลี้ยง กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต (Panulirus ornatus) กุ้งมังกรเลน (P. polyphagus) และกุ้งมังกรเขียว (P. versicolor)

อย่างไรก็ตาม เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2565 ที่ผ่านมา กุ้งมังกร 7 สีภูเก็ต ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในวัตถุดิบเมนูงานเลี้ยงกาลาดินเนอร์ ในการประชุมผู้นำ APEC 2022 และหากกุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาตร์ กุ้งมังกรเจ็ดสี ภูเก็ต จะเป็นการประกาศคุณภาพสินค้าประมงของจังหวัดภูเก็ต พร้อมก้าวสู่ตลาดสากลอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar