จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่อำเภอกะทู้ มีผู้รับบริการด้านสาธารณสุขและบริการอื่นๆ รวม 396 คน

วันนี้ (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566) ที่ วัดสุวรรณคีรีวงก์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานกรรมการ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2/2567 โดยมี นางบุษดี สุวรรณรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต/ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทย นายจีรวัฒน์ บุญรักษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอกะทู้ นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐเอกชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับ ปีงบประมาณ 2567 มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา-บรมราชชนนี จังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำแผนออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ทั้งสิ้น 9 ครั้ง เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาโรค ป้องกันโรค ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน โดยมีการจัดบริการให้กับประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผู้รับบริการ ทั้งสิ้นจำนวน 396 คน

บริการแพทย์ตรวจรักษา 57 คน,คัดกรองมะเร็งเต้านมและให้สุขศึกษา 21 คน , บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 129 คน , บริการด้านกายภาพฯ 8 คน, บริการแพทย์แผนไทย 36 คน , บริการทันตกรรม 8 คน, บริการตัดผม 35 คน , มอบแว่นสายตา 100 คน และเยี่ยมบ้าน 2 ราย

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า “ขอให้ทุกภาคส่วนดูแลประชาชนที่ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง และบูรณาการทำงานในการดูแลเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะ ได้เดินทางไปยังซอยไสน้ำเย็น 1 ตำบลป่าตองอำเภอ กะทู้ เพื่อเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาขาดจังหวัดภูเก็ต, ชมรมแม่บ้านสาธารณสุข ในการมอบเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง/ผู้สูงอายุด้วย สำหรับจังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 44 ของประเทศ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2518 เป็นต้นมา รวมระยะเวลา 48ปี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar