จังหวัดภูเก็ต ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต เป้าหมายประชาชนทุกคนร่วมเป็นจิตอาสา "ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ"

วันนี้ (วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566) ที่ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลัง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดภูเก็ต

ครั้งที่ 1/2567 โดยมีการแนะนำจิตอาสา 904 จิตอาสาภาคประชาชนจังหวัด/อำเภอ/ตำบล และการสรุปผลการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดภูเก็ต, การดำเนินโครงการ "อำเภอ... จิตอาสา น้อมนำพาสังคมเป็นสุข" และ แผนการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติ

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอให้ทุกคนให้ความสำคัญเมื่อต้องแต่งกายด้วยชุดจิตอาสา พระราชทาน จะต้องแต่งกายให้มีความสง่างามเพราะเป็นชุดพระราชทาน และสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจ และประชาชนทุกคนสามารถเป็นจิตอาสาได้ เพียงมุ่งทำความดีด้วยหัวใจ

สำหรับแนวทางการจัดอบรมจิตอาสา ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันคัดเลือกประชาชนที่มีความต้องการ เพื่อเข้าร่วมการฝึกโดยให้เป็นบุคคลที่มีความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ ส่วนของกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ขอให้จิตอาสา 904 ร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง และขอให้จิตอาสาพระราชทานทุกคนช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้มีความถูกต้อง ภาคภูมิใจ และ "ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ"


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar