ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค ๔ ขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็ง เมืองแห่งความสุข"จุฬาภรณ์โมเดล"

เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐ ณ ห้องประชุม ศอ.จอส.พระราชทานภาค ๔ พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศอ.จอส.พระราชทานภาค ๔ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศ และบรรยายให้ความรู้ชุดปฏิบัติการพลเรือน เพื่อสร้างมวลชนสัมพันธ์นำไปสู่จัดการชุมชนแข็งด้วยกิจกรรมบวร./บรม. และสร้างการมีส่วนร่วมกับคนในชุมชนในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบชุมชน การจัดการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกระบวนการเข้าถึงชุมชน เครื่องมือวิธีการ ผลผลิตที่จะนำไปสู่การขยายผลจัดทำแผนงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงความต้องการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมากด้วยประสบการณ์

พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า"การปฐมนิเทศเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุดปฏิบัติการพลเรือนของหน่วยทำงาน กิจการพลเรือนในมิติใหม่ ตามยุทธศาสตร์"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" จากเดิม ทำแต่ไม่รู้แนวทางการแก้ไขขาดการมีส่วนร่วม แต่ครั้งนี้ มีหน่วยงานให้การสนับสนุนตามความต้องการซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งเกิดขึ้น ตามโครงการจิตอาสาอำเภอต้นแบบ"จุฬาภรณ์โมเดล" กินอิ่มนอนหลับอุ่นใจ "


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar