เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต จัดโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวณปภัช เศรษบุบผา ประธานชมรม สตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดภูเก็ต มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

ทั้งนี้ โครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง เป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้เครือข่ายร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้องและโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar