เทศบาลนครภูเก็ต เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงนี้

นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เปิดเผยว่า ตามที่ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ แจ้งเตือนให้จังหวัดภูเก็ต เป็นหนึ่งในพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2565 นั้น เทศบาลนครภูเก็ต ได้เตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมา โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้มีการเตรียมการรับมือ ทั้งการบรรจุกระสอบทราย สำหรับบริการประชาชน ติตตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำในคลองบางใหญ่ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เฝ้าระวัง สถานการณ์น้ำยังสถานีสูบน้ำ ขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ และพร่องน้ำในคลองให้เหลือน้อยที่สุด พร้อมปักเสาป้องกันเขื่อนชำชุด

นอกจากนี้ ได้จัดกำลังบุคลากรด้าน ปภ. และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงสถานการณ์น้ำ รวมทั้ง จัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบปริมาณน้ำขัง พร้อมเฝ้าระวังประจำโรงสูบน้ำ เพื่อติดตามสถานการณ์ และเก็บขยะในคลอง พื้นที่ตำบลตลาดใหญ่ และตำบลตลาดเหนือ อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชน เฝ้าระวังและระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ โดยเฉพาะประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้คู คลอง และพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังบ่อยครั้ง ขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ ทั้งนี้หากได้รับความเดือดร้อน ขอให้แจ้งได้ที่ : สายด่วน เทศบาลนครภูเก็ต หมายเลข 1132 หรือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครภูเก็ต โทร. 076 - 211111 และ โทร.199 ตลอด 24 ชั่วโมง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar