โรงเรียนสตรีภูเก็ต จัดพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2564

วันนี้ (วันที่ 4 ตุลาคม 2565) ที่ หอประชุมมะฮอกกานี โรงเรียนสตรีภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2564 โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต นายสรายุทธ มัลลัม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสตรีภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนสตรีภูเก็ตและนักเรียน เข้าร่วม

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้เปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และอ่านสำเนาพระโอวาทสถานศึกษารางวัลพระราชทาน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2565 และมอบช่อดอกไม้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต และภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมสนับสนุนความสำเร็จ ในครั้งนี้

ทั้งนี้ รางวัลพระราชทานถือเป็นเกียรติอันสูงสุด การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (มล.ปิ่น มาลากุล) ในปี พ.ศ. 2506 เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2506 และพระราชทานรางวัลแก่ โรงเรียนราษฎร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar