นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เรียกผู้ประกอบการรถแท็กชี่ท้องถิ่น ทำความเข้าใจและสั่งห้ามก่อเหตุรุนแรงกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว อีกเด็ดขาด

นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ ผู้กับการ สภ.กมลา ตำรวจท่องเที่ยว ผู้แทนขนส่งจังหวัด ผู้แทนแขวงการทาง ตัวแทน กอ.รมน. ภาค 4 (ส่วนหน้า) รองนายก อบต.กมลา และ ผู้ประกอบการรถแท็กชี่พื้นที่ตำบลกมลา ร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการสร้างผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจากการประกอบอาชีพรถรับจ้างสาธารณะ

ทั้งนี้ ผลการหารือได้มีข้อตกลงร่วมปฏิบัติตามแนวทางแก้ไขปัญหา ดังนี้

1. ผู้ประกอบการรับทราบผลการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากเป็นผู้กระทำการให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การต้องสั่งถูกเพิกถอน ยึด หรือพักใช้ ใบอนุญาตขับขี่รถสาธารณะ การต้องถูกยันทึกประวัติในระบบรถสาธารณะ การต้องถูกส่งเข้าอบรม เป็นต้น

2 ผู้ประกอบการรับทราบผลการดำเนินการของสำนักงานขนส่งจังหวัด กรณี app ที่ประกอบการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่กลับปล่อยให้มีรถออกมารับจ้างสาธารณะในพื้นที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกรมขนส่งทางบกได้แจ้งขอความร่วมมือกระทรวงดิจิทัลฯดำเนินการกับ app ที่ฝ่าฝืนกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

3 ในระหว่างรอผลดำเนินการเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขนส่งจังหวัดจะเข็มงวดกวดขันตรวจสอบการฝ่าฝืนกฎหมายของรถรับจ้างสาธารณะในพื้นที่อย่างเด็ดขาด โดยให้ผู้ประกอบการช่วยเป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลหากพบมีการฝ่าฝืนให้เก็บหลักฐานแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและขนส่งจังหวัดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป

4 เพื่อไม่มีเหตุการณ์ในลักษณะอันเป็นการก่อความไม่สงบและการทบกระทั้งเกิดความรุนแรงตามที่ปรากฎเป็นข่าวในหลายๆกรณีอีก ผู้ประกอบการทุกส่วนยืนยันจะนำข้อกังวลไปพูดคุยตกลงกันภายในกลุ่มจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงกระทบกระทั้ง อันจะส่งกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวอีกอย่างเด็ดขาด

และ 5. หากผู้ประกอบการทุกส่วนได้ถือปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงเป็นไปอย่างเรียบร้อย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการกำหนดจุดจอดรถรับส่งผู้โดยสารในพื้นที่ตำบลกมลา จำนวน 15 จุดเดิม ให้เป็นไปตามแนวทางการจัดระเบียบตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :